Homepage
Hatha yoga
Yoga voor zwangeren
Opleiding
0003734-10.png
Universeel Denken
Informatie
Info Elisabeth Wesseling
Homepage
Hatha yoga
Yoga voor zwangeren
Opleiding Docente yoga voor zwangeren
Tarotcursus
Universeel Denken
Lestijden, aanmelden en andere informatie
Over Elisabeth Wesseling
Achtergrond
De lessen zwangerschapsyoga zijn inmiddels beëindigd; deze webpagina is alleen bedoeld ter informatie.
Picture11735
Deze HATHA YOGA VOOR ZWANGEREN (en eventueel hun partners) is er op gericht de vrouw tijdens de negen maanden durende baring «baren = dragen» van het nog ongeboren kind te begeleiden en haar door middel van de HATHA YOGA oefeningen en -houdingen lichamelijk en geestelijk voor te bereiden op een zo volledig mogelijke ‘open’baring.

De spanningen, waaraan we in dit leven onderhevig zijn, zetten zich maar al te vaak vast in een geblokkeerde ademhaling. Door te leren de adem los te laten verkrijgt de vrouw weer het vermogen ‘volledig’ te ademen.
Deze adem is een rust- en steunpunt, een middel tot concentratie tijdens het opvangen van de weeën en geeft de vrouw de mogelijkheid haar lichaam te openen en zich over te geven aan het inwijdingsproces dat een nieuwe dimensie aan haar vrouw-zijn geeft: het moeder-worden, het doorgeven van leven.
Tijdens de bevalling speelt het vermogen tot ontspanning een grote rol. De meeste lessen eindigen dan ook met een ontspanningstraining.

De laatste jaren wordt er veel geschreven en gesproken over de ‘verticale’ bevalling, waarbij, rekening houdende met de zwaartekracht, het voor het kind – en de moeder – gemakkelijker is het moederlichaam te verlaten.
In de lessen zullen de ademoefeningen in verschillende houdingen worden gedaan, zodat ieder voor zich kan bepalen op welke wijze ze haar kind op de wereld wil brengen. Het gaat dan niet om ‘horizontaal’ of ‘verticaal’ of ‘ondersteboven’, maar om het ontwikkelen van de vrijheid om, naar het lichaam luisterend, bewust zelf de keuze te maken.

Zo kan elke ‘open’baring van een mensenleven een feest zijn, een orgastische ervaring in de voortdurende beweging die wij leven noemen.
Yoga voor zwangeren
img12
Hatha yoga
Yoga voor zwangeren
Opleiding
Universeel Denken
Informatie
Info Elisabeth Wesseling
Homepage
Opleiding
Ygreg2.png