Homepage
Hatha yoga
Yoga voor zwangeren
Opleiding
0003734-10.png
Universeel Denken
Informatie
Info Elisabeth Wesseling
Homepage
Hatha yoga
Yoga voor zwangeren
Opleiding Docente yoga voor zwangeren
Tarotcursus
Universeel Denken
Lestijden, aanmelden en andere informatie
Over Elisabeth Wesseling
Achtergrond
Picture11735
Universeel Denken gunt de mens een blik op wie hij is en wat zijn relatie is ten aanzien van de wereld, de medemens en het universum.

Universeel Denken opent de mogelijkheid tot realisatie dat de mens iets anders is dan hij tot op heden vanuit vaste gewoontes en patronen aannam en dat zijn beleving van het zijn en de werkelijkheid waarin hij leeft op andere wetmatigheden berust dan hij tot nu toe aangenomen had en dat die andere manier van waarnemen altijd al en in alle culturen bestaan heeft, maar weggestopt is onder verkeerde wijzen van voelen, denken en handelen.

Door juist dit voelen, denken en handelen eens terdege onder de loep te nemen kunnen we ons bewust worden van de denkfouten die we geneigd zijn te maken door uit geestelijke luiheid de platgetreden paden te bewandelen.

De gangbare visie in onze tijd is dat de mens alleen bestaat binnen zijn stofvorm, binnen de huid en dat alle indrukken die van buiten komen worden opgevangen door de zintuigen, althans de waarnemingsorganen die hij daarvoor heeft ontwikkeld. Via het zenuwstelsel wordt alles naar de hersenen getransporteerd, herkend en de mens is in staat tot handelen, denken en heeft de indruk ‘er te zijn’. Op deze wijze scheidt de mens zich af van alles wat hij niet is en plaatst al het andere buiten zich. De dingheid wordt een feit en een ding is vergankelijk, wat bij de mens een existentiële angst oproept zodra hij zich realiseert geboren te zijn en als consequentie hiervan onvermijdelijk te zullen sterven. We denken een lichaam te hebben en klampen er ons zo lang mogelijk aan vast.

Tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten bestuderen we gezamenlijk de kernwet van het leven en stimuleren onszelf en elkaar hiermee bezig te zijn.

Universeel Denken is de door mijn echtgenoot Hans Wesseling (1936–1998) gegeven naam aan het verschilsdenken, zoals hij door zijn leraar Saswitha onderwezen heeft gekregen.
Universeel Denken
Hatha yoga
Yoga voor zwangeren
Opleiding
Universeel Denken
Informatie
Info Elisabeth Wesseling
Homepage
Opleiding
Ygreg2.png
Kijken is niet zien Luisteren geen horen Proeven niet smaken Ta