Homepage
Hatha yoga
Yoga voor zwangeren
Opleiding
0003734-10.png
Universeel Denken
Informatie
Info Elisabeth Wesseling
Homepage
Hatha yoga
Yoga voor zwangeren
Opleiding Docente yoga voor zwangeren
Tarotcursus
Universeel Denken
Lestijden, aanmelden en andere informatie
Over Elisabeth Wesseling
Rice-Paper2.png
Klik op de brochure om deze als pdf in te zien of te downloaden
Picture11735
Informatie Elisabeth Wesseling-Nijman
Radtrans-1.png
Hatha yoga
Yoga voor zwangeren
Opleiding
Universeel Denken
Informatie
Info Elisabeth Wesseling
Homepage
Opleiding
Ygreg2.png
TarotCover.jpg
In deze tijd is er een groeiende belangstelling voor de Tarot. Vaak blijkt echter dat het weer aan de oppervlakte komen van de arcana (geheimen, mysteriën) waaruit de Tarot bestaat, tot oppervlakkigheid kan leiden. Men is meer geïnteresseerd in de voorspellende werking en minder in de inwijdingsweg die de Tarot is. Op deze manier plaatsen we de Tarot buiten ons, terwijl deze in wezen een zeer oud meditatiesysteem is om de innerlijke groei tot inzicht en intuïtief weten van de mens te begeleiden.
Dat maakt de Tarot van alle tijden, evenals de mens dit is.

De grote arcana bestaan uit 22 kaarten, waarvan de 0-kaart, de dwaas, een aparte plaats inneemt. Blijven over: 21 kaarten, die tezamen de weg aangeven tot geestelijke volwassenheid. En noemden we tot voor kort niet iemand die 21 jaar geworden was, volwassen! Misschien wel van lijf en leden, maar de opvoeding en het onderwijs zijn er niet op gericht de uiterlijke groei van een gelijke tred houdende innerlijke groei als spiegel te voorzien. Juist het bemediteren van de Tarot kan de diepere zielsinhouden van de mens activeren en bewust maken. Bewust maken van wie en wat we zijn en inzicht geven in de eenheid die mens en kosmos met elk-ander vormen.
De kleine arcana bestaan uit 56 kaarten, die de werking van de vier
elementen in het leven duiden. Ineengevlochten, een samenspel
van vuur, water, lucht en aarde in een voortdurend proces van
verandering met aan ons de taak de quinta essentia (vijfde
essentie) hieruit te destilleren.

Voorwaar geen eenvoudige opgave,
maar wel een die het leven waard maakt geleefd te worden.