Homepage
Hatha yoga
Yoga voor zwangeren
Opleiding
0003734-10.png
Universeel Denken
Informatie
Info Elisabeth Wesseling
Homepage
Hatha yoga
Yoga voor zwangeren
Opleiding Docente yoga voor zwangeren
Tarotcursus
Universeel Denken
Lestijden, aanmelden en andere informatie
Over Elisabeth Wesseling
De opleiding Docente yoga voor zwangeren is vanaf september 2015 beëindigd; deze webpagina is alleen bedoeld ter informatie.
Achtergrond
Achtergrond
Opleiding Docente yoga voor zwangeren
img12
Hatha yoga
Yoga voor zwangeren
Opleiding
Universeel Denken
Informatie
Info Elisabeth Wesseling
Homepage
In het begin was er verlangen het oerzaad van de geest.
De wijzen die in hun hart met wijsheid zochten,
vonden aan het Niet-Zijn het Zijn verbonden.

De Moeder die de Kosmische Orde volgde
schonk aan de Vader zijn deel en in het begin waren beiden één geest.
Weerbarstig hard was zij en zij werd doorboord en zwanger.
Vol eerbied loven de aanbidders haar vruchtbaarheid.

Rig Veda

Er zijn op onze aarde tijden geweest, waarin de mens volkomen vanzelfsprekend rekening hield met de wetten van de natuur. Het inzicht in deze wetten vervaagde, het Kali-Yuga, de Götterdämmerung deed zijn intrede en de mens richtte zich steeds meer op het stoffelijke zijn en verloor het contact met de inspiratie (spiritus = geest).
De wetenschap ging een eigen leven leiden en juist op het gebied van de voortplanting krijgen we in deze tijd te maken met verschijnselen als: kunstmatige inseminatie, reageerbuisbabies, klonen, ‘draag’moeders, het toedienen van hormonen om zwangerschap te voorkomen, zwangerschap af te breken, barensweeën op te wekken, af te remmen, etc. Kortom, de mens denkt als overwinnaar de strijd met het leven te voeren.
Wanneer man en vrouw samengaan in harmonie worden zij in zekere zin medescheppers in de natuur. Door de paringsdaad stellen zij als het ware een natuurwet in werking, als gevolg waarvan de mannelijke en vrouwelijke kiemcel elkaar ontmoeten en beider kernen samensmelten tot de zygote of bevruchte eicel.

Zijn deze cellen volkomen gelijkwaardig-verschillend dan zal deze samensmelting ongestoord verlopen en komt er een harmonische vrucht tot stand. Zijn deze cellen niet volkomen natuurlijk op elkaar afgestemd (en dat is in deze sterk op de stof gerichte tijd bijna altijd het geval) dan moet een bepaalde weerstand overwonnen worden en zal de samensmelting worden vertraagd. Er kan energie verloren gaan en er kan disharmonie optreden in de vorming van het vruchtbeginsel, die zich voortzet in de zich ontwikkelende mens. En dan is daar de vrouw, de moeder die juist de belichaming zou kunnen zijn van deze natuurwijsheid, afgesneden van dat oude weten.
Dat is een van de redenen, dat yoga speciaal voor zwangeren zo populair aan het worden is. Er is veel angst, die vaak de kop opsteekt juist als de vrouw zwanger is. Juist als ze intuïtief voelt hoe essentieel het dragen van het leven in haar, en de naderende geboorte zijn. Dan wordt ze geconfronteerd met haar eigen geboorte en dood en die van alle uitingen van leven. Dan weet ze dat aan dit ogenschijnlijk biologische proces andere krachten ten grondslag liggen, maar kan er dikwijls niet mee omgaan.

Juist het begeleiden van zwangeren vereist van degenen die dit beroepsmatig willen doen, een gedegen kennis van de fysieke, psychische en spirituele facetten van het mens-zijn en mens-worden. En deze kennis is, zoals we zullen zien, zowel in het oosten als in het westen voorradig.

De indeling van een lesdag is als volgt:
Van 11.30 tot13.30 u.: Hatha yoga, toegepast op zwangerschap en geboorte, ademoefeningen, ontspanningsoefeningen, bandha’s, massage, klank en overdracht.
Na de lunch van 14.00 tot 17.00 u.: Theoretisch gedeelte waarin onder andere esoterische en exoterische anatomie en fysiologie van conceptie, zwangerschap en geboorte:
– het mannelijke en vrouwelijke principe in de mens;
– de inwijdingsweg maagd, vrouw, moeder en de geboorte in spirituele zin;
– de hymnen van de schepping in verschillende mythologieën en de betekenis van de ‘grote moeder’ daarin.

Dit alles in verband met nieuw leven en het begeleiden van degene, die het ‘nieuwe’ leven in zich draagt.
Opleiding
Ygreg2.png
Picture11735